Onderwijsassistent salaris en functieomschrijving

 • Home
 • Beroepen
 • Onderwijsassistent salaris en functieomschrijving

Onderwijsassistent salaris en functieomschrijving

Dit artikel is geüpdatet op 24-1-2024 met de meest recente informatie over het salaris van een onderwijsassistent.

Een onderwijsassistent is werkzaam is in het onderwijs en ondersteunt de leraar bij het geven van lessen. Onderwijsassistenten werken meestal in basisscholen, middelbare scholen en speciaal onderwijs. Ze werken onder toezicht en begeleiding van de leraar en kunnen werken met individuele studenten of kleine groepen studenten.

Op deze pagina lees je alles over het salaris, functieomschrijving, benodigde vaardigheden en kansen van een onderwijsassistent.

Wat is het salaris van een onderwijsassistent?

Als onderwijsassistent kun je rekenen op een salaris dat begint bij € 1.490 bruto per maand en kan oplopen tot € 3.972 bruto per maand. Het precieze salaris hangt af van verschillende factoren, zoals je werkervaring en het aantal uren dat je per week werkt.

Over het algemeen ligt het startsalaris van een onderwijsassistent tussen de € 1.490 en € 2.506 bruto per maand.

Naarmate je meer werkervaring opdoet, groeit je salaris. In de onderwijs wordt er gewerkt met schaaltreden. Bij diensttreding begin je vaak in schaal 1, of 0, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt. Na elk jaar, en bij goed functionering, ga je een trede omhoog binnen de schaal.

Zo bedraagt het salaris na een dienstverband van 5 jaar tussen de € 2.336 en € 2.610 bruto per maand bij een werkweek van 38 uur. Bij een dienstverband van meer dan 10 jaar kan dit oplopen tot € 3.500 per maand of meer.

Hogere lonen vanaf 1 juli 2023

Met ingang van 1 juli 2023 zal al het onderwijspersoneel een loonsverhoging van 10 procent ontvangen, die met terugwerkende kracht zal gelden. Daarnaast kunnen onderwijsmedewerkers in november van dit jaar een eenmalige bonus verwachten op hun salaris, en de reiskostenvergoeding wordt verhoogd van 12 naar 17 cent per kilometer.

Alle onderwijsmedewerkers, dus ook onderwijsassistent, kunnen nu rekenen op een salarisverhoging van 10 procent. Deze verhoging wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023 toegepast en zal zichtbaar zijn op de loonstroken in oktober, zo legde de bestuurder van de AOb uit. Dit biedt steun aan collega's die moeite hadden om rond te komen, zelfs tot het punt dat ze in de supermarkt in de problemen kwamen.

Bovendien is er voor november 2023 een eenmalige uitkering afgesproken. Medewerkers in de laagste salarisschalen (schaal 1 tot en met 5) kunnen bij een fulltime dienstverband rekenen op een bruto bedrag van € 1.000. Voor medewerkers in de salarisschalen 6 tot en met 9 bedraagt de eenmalige uitkering € 600 , en voor iedereen vanaf salarisniveau 9 is het bedrag € 350.

Stijging minimumloon 2024

Het minimumloon is in 2024 gestegen naar € 13,27 per uur. Schaaltreden die lager lagen dan het minimumloon zijn gecorrigeerd naar het minimumsalaris.

Wat zijn de taken van een onderwijsassistent?

De taken van een onderwijsassistent kunnen variëren, afhankelijk van het niveau van het onderwijs en de behoeften van de studenten. Hieronder staan enkele taken die een onderwijsassistent kan uitvoeren:

 • Assisteren van de leraar bij het opzetten van het klaslokaal voor de les
 • Ondersteuning bieden aan studenten die extra hulp nodig hebben bij het begrijpen van de lesstof
 • Het werken met kleine groepen studenten onder toezicht van de leraar
 • Het begeleiden van individuele studenten die extra hulp nodig hebben
 • Het controleren van het huiswerk van de studenten en het geven van feedback
 • Het begeleiden van studenten bij het doen van praktijkgerichte activiteiten
 • Het observeren van studenten en het rapporteren van hun voortgang aan de leraar
 • Het assisteren bij het organiseren van buitenschoolse activiteiten

Hoe word je een onderwijsassistent?

Om een onderwijsassistent te worden, is minimaal een MBO-diploma vereist. Er zijn echter geen specifieke opleidingseisen voor onderwijsassistenten. Wel kan het volgen van een opleiding tot onderwijsassistent, pedagogisch medewerker of onderwijskundig medewerker een voordeel zijn bij het vinden van werk als onderwijsassistent.

Er zijn diverse cursussen en trainingen beschikbaar voor onderwijsassistenten om zich verder te ontwikkelen en te specialiseren in een bepaald vakgebied of onderwijsniveau.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Cursus Taal- en Rekenonderwijs: gericht op het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen.
 • Training Omgaan met gedragsproblemen: gericht op het herkennen en omgaan met gedragsproblemen van leerlingen.
 • Cursus Begeleiden van kinderen met een beperking: gericht op het begeleiden van kinderen met een beperking in het onderwijs.
 • Training ICT in het onderwijs: gericht op het gebruik van ICT in het onderwijs en het toepassen van digitale leermiddelen.
 • Cursus Pedagogisch handelen: gericht op het ontwikkelen van de pedagogische vaardigheden van onderwijsassistenten.

Welke vaardigheden heb je nodig?

Als onderwijsassistent zijn er diverse vaardigheden die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Enkele belangrijke vaardigheden zijn:

 • Communicatieve vaardigheden: als onderwijsassistent werk je veel samen met leerlingen, docenten en ouders. Het is daarom belangrijk dat je goed kunt communiceren en luisteren.
 • Organisatorische vaardigheden: je moet in staat zijn om taken goed te plannen en te organiseren, zodat je efficiënt en effectief kunt werken.
 • Pedagogische vaardigheden: je moet in staat zijn om leerlingen te begeleiden en te ondersteunen bij hun leerproces en persoonlijke ontwikkeling.
 • Empathie: het is belangrijk dat je begrip kunt tonen voor de situatie en gevoelens van leerlingen en ouders.
 • Flexibiliteit: het onderwijs is een dynamische omgeving waarin dingen snel kunnen veranderen. Het is daarom belangrijk dat je flexibel bent en snel kunt schakelen.
 • Teamwork: als onderwijsassistent werk je vaak samen met andere onderwijsprofessionals, zoals leraren in het basisonderwijs. Het is daarom belangrijk dat je goed kunt samenwerken en een bijdrage kunt leveren aan het team.

Het is ook belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen het onderwijs en jezelf regelmatig bij te scholen om je vaardigheden verder te ontwikkelen.

Loopbaanmogelijkheden als onderwijsassistent

Als onderwijsassistent zijn er verschillende loopbaanmogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld doorgroeien naar een functie als leerkracht in het basisonderwijs. Om dit te kunnen doen is het vaak nodig om een aanvullende opleiding te volgen, bijvoorbeeld de PABO-opleiding. Met deze opleiding kun je doorstromen naar een functie als groepsleerkracht.

Ook kun je ervoor kiezen om je verder te specialiseren als onderwijsassistent. Zo kun je bijvoorbeeld een opleiding volgen tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker of onderwijsassistent in het speciaal onderwijs. Hierdoor kun je specifieke kennis en vaardigheden ontwikkelen en jezelf onderscheiden binnen het vakgebied.

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om door te groeien naar een coördinerende of leidinggevende functie binnen het onderwijs, bijvoorbeeld als teamleider of onderwijscoördinator. Hierbij is het belangrijk dat je naast de benodigde kennis en vaardigheden ook leidinggevende capaciteiten hebt ontwikkeld. Tot slot zijn er ook mogelijkheden om binnen het onderwijs door te groeien naar andere functies buiten het directe onderwijsproces, zoals bijvoorbeeld beleidsmedewerker of adviseur onderwijs. Hierbij is het belangrijk dat je naast kennis van het onderwijsveld ook beschikt over vaardigheden op het gebied van beleidsontwikkeling en adviesvaardigheden.

Wat is de toekomst van het beroep

Het beroep van onderwijsassistent is een belangrijk beroep binnen het onderwijs en zal naar verwachting ook in de toekomst nodig blijven. Door de groei van het aantal leerlingen en de veranderende onderwijsbehoeften blijft er vraag naar gekwalificeerde onderwijsassistenten. Ook de toenemende aandacht voor passend onderwijs zorgt voor een groeiende vraag naar onderwijsassistenten die kunnen ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met speciale behoeften.

Bovendien kan de toekomst van het beroep van onderwijsassistent worden beïnvloed door ontwikkelingen op het gebied van technologie en digitalisering. Zo kan bijvoorbeeld de inzet van digitale middelen en onderwijs op afstand de rol van de onderwijsassistent veranderen en nieuwe mogelijkheden bieden voor het ondersteunen van leerlingen.

Daarnaast kan de toekomst van het beroep ook worden beïnvloed door ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, financiering en beleid binnen het onderwijs. Het is belangrijk dat onderwijsassistenten hierop kunnen inspelen en zich blijven ontwikkelen om ook in de toekomst een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs.

Veelgestelde vragen over onderwijsassistenten

Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen over onderwijsassistenten.

Wat zijn enkele van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een onderwijsassistent?

Een onderwijsassistent kan verantwoordelijk zijn voor taken zoals het ondersteunen van leraren bij het lesgeven, het werken met individuele studenten of kleine groepen studenten, en het helpen bij het creëren van leermiddelen.

Wat voor opleiding heb je nodig om onderwijsassistent te worden?

Om een onderwijsassistent te worden, heb je minimaal een MBO-diploma nodig. Er zijn echter geen specifieke opleidingseisen voor onderwijsassistenten.

Wat zijn enkele van de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn als onderwijsassistent?

Effectieve communicatie, geduld en empathie, en een passie voor het onderwijs zijn enkele van de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om succesvol te zijn als onderwijsassistent.

Wat is het loon van een onderwijsassistent in 2023?

Als onderwijsassistent verdien je gemiddeld tussen de € 1.490 en € 3.972 bruto per maand, afhankelijk van je werkervaring en het aantal uren dat je per week werkt. Het aanvangssalaris ligt meestal tussen de € 1.490 en € 2.506 bruto per maand en na 5 jaar ervaring kan dit oplopen tot € 2.610 bruto per maand bij een werkweek van 38 uur.

Wat is het salaris van een onderwijsassistent met 24 uur?

Bij een werkweek van 24 uur ligt het salaris voor een Onderwijsassistent tussen de € 894 en € 2.385 bruto per maand, afhankelijk van je werkervaring en het soort onderwijs waarin je werkzaam bent.

Wat is het salaris van een onderwijsassistent met 20 uur?

Bij een werkweek van 20 uur ligt het salaris tussen de € 745 en € 1.987 bruto per maand.

Is er vraag naar onderwijsassistenten?

Ja, er is veel vraag naar gekwalificeerde onderwijsassistenten, vooral in het speciaal onderwijs en in gebieden met een groeiende studentenpopulatie.

Is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig?

Ja, als je als onderwijsassistent aan de slag wilt, heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een bepaalde functie, in dit geval als onderwijsassistent.

Onderwijsassistent vacatures

Als je geïnteresseerd bent in het worden van een onderwijsassistent, dan ben je misschien verheugd te horen dat je binnenkort vacatures voor onderwijsassistenten kunt vinden op onze website. We houden je op de hoogte van de nieuwste kansen in deze boeiende branche. Blijf dus zeker onze vacaturepagina in de gaten houden voor spannende carrièremogelijkheden als onderwijsassistent.

Deze pagina is geüpdatet op 1 oktober 2023