Minimumloon in Nederland: alles wat je moet weten

Minimumloon in Nederland: alles wat je moet weten

Het minimumloon is het bedrag dat werknemers in Nederland minimaal moeten verdienen per uur of per maand. Het minimumloon is in Nederland wettelijk vastgesteld en wordt jaarlijks aangepast aan de inflatiemeting en de veranderingen in de economie.

Het minimumloon is bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers een fatsoenlijk inkomen hebben en niet worden uitgebuit door werkgevers. In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over het minimumloon in Nederland.

Op deze pagina lees je over het minimumloon in Nederland in 2023, het verschil met voorgaande jaren, wie er precies in aanmerking komt voor het minimumloon, minimumloon voor een parttime baan en krijg je informatie over wat er gebeurt als het minimumloon niet wordt betaald.

Hoe hoog is het minimumloon in Nederland in 2024?

Per 1 januari 2024 geldt het volgende minimumloon in Nederland:

Leeftijd Staffeling Per uur
21 jaar en ouder 100% €13,68
20 jaar 80,0% €10,94
19 jaar 60,0% €8,21
18 jaar 50,0% €6,84
17 jaar 39,5% €5,40
16 jaar 34,5% €4,72
15 jaar 30,0% €4,10

Wat is per 1 juli 2024 het minimumloon per maand?

Vanaf 1 juli 2024 geldt voor personen van 21 jaar en ouder het volgende voltijd minimumloon per maand:

36-urige werkweek: € 2.150,50 per maand 38-urige werkweek: € 2.269,97 per maand 40-urige werkweek: € 2.389,44 per maand

Stijging van het minimumloon tussen 2023 en 2024

Het minimumloon in Nederland wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en aangepast aan de veranderingen in de economie en de inflatiemeting. Hierdoor is het minimumloon in Nederland in de loop der jaren gestegen.

Tussen 2023 en 2024 is het minimumloon in Nederland met 3,75% gestegen. Vanaf 1 juli 2024 zien we weer een stijging.

Minimumloon in Nederland in 2023

Leeftijd Sector Minimumloon per uur
22 jaar en ouder Alle sectoren € 11,50
21 jaar Alle sectoren € 10,95
20 jaar Alle sectoren € 9,95
18 en 19 jaar Alle sectoren € 7,95

Stijging van het minimumloon in de afgelopen jaren

In de afgelopen jaren is het minimumloon in Nederland structureel gestegen. Zo was er tussen 2018 en 2019 een stijging van 3,1%, en tussen 2019 en 2020 een stijging van 3,3%. Dit toont aan dat het minimumloon in Nederland in de loop der jaren steeds verder is gestegen, en daarmee de inkomens van laagbetaalde werknemers.

Wanneer krijg je minimumloon?

In Nederland komt iedereen die werkt in loondienst in aanmerking voor het minimumloon, ongeacht hun contractduur of werktijden. Er zijn echter enkele uitzonderingen, zoals stagiaires en mensen die via een uitzendbureau werken. Ook mensen die in de zorgsector werken, kunnen een lager minimumloon ontvangen.

Het parttime minimumloon in Nederland: alles wat je moet weten

Naast het reguliere minimumloon geldt er in Nederland ook een minimumloon voor parttime werknemers. Dit is belangrijk om te weten, vooral als je parttime werkt of hierover nadenkt. In deze paragraaf zullen we uitgebreid stil staan bij het parttime minimumloon in Nederland.

Hoe wordt het parttime minimumloon vastgesteld?

Het parttime minimumloon wordt vastgesteld op basis van het reguliere minimumloon en wordt berekend per gewerkt uur. Het parttime minimumloon is daarom ook afhankelijk van het aantal gewerkte uren per week.

Rechten en plichten als parttime werknemer

Als parttime werknemer heb je recht op het parttime minimumloon. Dit betekent dat je per gewerkt uur minimaal het vastgestelde bedrag zult verdienen. Als je minder verdient dan het parttime minimumloon, kun je dit melden bij de Inspectie SZW.

Wat gebeurt er als het minimumloon niet wordt betaald?

Werkgevers die het minimumloon niet betalen, kunnen worden beboet door de Inspectie SZW. Ook kunnen werknemers hun rechten afdwingen via de rechter. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van je rechten als werknemer en om te weten wat het minimumloon precies is.

Bovenstaande bedragen zijn bruto bedragen. Op deze pagina vind je een handige tool die je loon van bruto naar netto kan berekenen.

Dit artikel is 28-6-2023 geüpdatet met informatie over de mogelijke loonsverhoging van 1,2% in juli 2024.