Wat is een Persoonlijk Ontwikkelingsplan?

Wat is een Persoonlijk Ontwikkelingsplan?

Een persoonlijk ontwikkelingsplan, of een POP, is een document waarin je je persoonlijke doelen, ambities en actieplannen voor professionele en persoonlijke groei vastlegt.

Een POP wordt vaak gebruikt als onderdeel van een breder ontwikkelingsprogramma binnen een organisatie of als individueel hulpmiddel voor loopbaanplanning. Een POP is dus een manier om jouw persoonlijke groei te stimuleren en inzicht te krijgen in jouw sterke punten en ontwikkelingsmogelijkheden.

Hieronder lees je meer over de onderdelen, hoe je een POP maakt, en krijg je enkele voorbeelden en tips voor vervolgstappen.

Onderdelen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Een persoonlijk ontwikkelingsplan bestaat uit vier onderdelen, dit zijn:

 • Analyse: maak een analyse van jezelf en je werk. Kijk waar je kracht ligt en waar je nog aan moet werken. Maak bijvoorbeeld een Persoonlijke SWOT-analyse om je sterke en zwakke punten te identificeren. Analyseer ook de ontwikkelingen in je vak of op de arbeidsmarkt die invloed op je hebben.
 • Ontwikkeldoelen stellen: bepaal je droombaan en kijk welke eigenschappen die baan heeft. Vervolgens kun je kijken hoe je die eigenschappen kunt integreren in je huidige baan. Stel doelen voor de korte en lange termijn. Waar wil je over een jaar staan in je leven? En over vijf jaar?
 • Doelen van je werkgever: als je al een baan hebt, betrek dan ook de doelen van je werkgever in je ontwikkelingsplan. Bekijk wat de organisatie als geheel wil bereiken en hoe jouw afdeling daaraan bijdraagt. Ga bij jezelf na of jij aan die doelen bijdraagt en ontdek of er extra talenten zijn die je nog niet benut. Kijk ook welke competenties je nog moet ontwikkelen.
 • Stappenplan maken: maak een stappenplan om je doelen te bereiken. Bekijk welke obstakels je moet overwinnen en welke stappen je moet zetten om je ontwikkelingsdoelen te bereiken. Formuleer deze stappen zo concreet mogelijk, zodat je precies weet wat je moet doen.

Door deze onderdelen op te nemen in je persoonlijk ontwikkelingsplan kun je gericht werken aan je persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Zorg er wel voor dat je plan realistisch en haalbaar is. Houd tijdens het proces ook rekening met eventuele veranderingen en pas je plan aan wanneer nodig.

Hoe POP opstellen?

Een POP opstellen begint met het stellen van doelen. Maak gebruik van de SMART-methode om doelen te stellen die specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn. Identificeer vervolgens je sterke punten en ontwikkelingsmogelijkheden en stel actieplannen op om je doelen te bereiken. Zorg ervoor dat je actieplannen realistisch en haalbaar zijn. Plan ook evaluatiemomenten in om je voortgang te meten en je doelen bij te stellen waar nodig.

1. Doelen stellen

Het stellen van doelen is een belangrijk onderdeel van een POP. Het helpt je om een duidelijk beeld te krijgen van wat je wilt bereiken en waar je naartoe wilt werken. Het is belangrijk om doelen te stellen die specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn (SMART).

2. Sterke punten en ontwikkelingsmogelijkheden

Een POP helpt je om je sterke punten en ontwikkelingsmogelijkheden te identificeren. Door dit in kaart te brengen, kun je je richten op het verbeteren van je vaardigheden en kennis die nodig zijn om je doelen te bereiken.

3. Actieplannen

Een POP bevat actieplannen die beschrijven welke stappen je moet nemen om je doelen te bereiken. Het is belangrijk om realistische en haalbare actieplannen op te stellen en deze regelmatig te herzien en aan te passen.

4. Evaluatie

Het is belangrijk om regelmatig je voortgang te evalueren en je doelen bij te stellen waar nodig. Dit helpt je om op koers te blijven en ervoor te zorgen dat je je doelen bereikt.

Hoe stel je een ontwikkelingsplan op?

Een ontwikkelingsplan is vergelijkbaar met een POP, maar richt zich op bredere ontwikkelingsdoelen in plaats van alleen professionele en persoonlijke doelen. Een ontwikkelingsplan kan worden gebruikt om vaardigheden te ontwikkelen die niet direct verband houden met je werk, zoals een nieuwe taal leren of een nieuwe hobby oppakken.

Om een ontwikkelingsplan op te stellen, begin je met het identificeren van je bredere ontwikkelingsdoelen en vervolgens je sterke punten en ontwikkelingsmogelijkheden. Stel actieplannen op om je doelen te bereiken en plan evaluatiemomenten in om je voortgang te meten en je doelen bij te stellen waar nodig.

Voorbeeld Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Hieronder krijg je een voorbeeld van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Met een echt ontwikkelingsplan zal je misschien wat uitgebreider te werk gaan en ga je ook dieper in op de doelen. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak gevraagd hoe de doelen jou, maar ook het bedrijf kunnen helpen. Vaak wordt er ook gevraagd naar wat het bedrijf voor jou kan betekenen om de doelen te realiseren.

Doel Actie Resultaat Stappen
Beter worden in leidinggeven Cursus leiderschapsvaardigheden volgen Verbeterde leiderschapsvaardigheden 1. Zoeken naar geschikte cursus. 2. Inschrijven voor de cursus. 3. Cursus afronden.
Meer kennis vergaren over marketing Boeken lezen over marketing en/of een online cursus volgen Verbeterde kennis over marketing 1. Boeken uitzoeken over marketing. 2. Tijd vrijmaken om te lezen. 3. Online cursus zoeken. 4. Cursus afronden.
Effectiever communiceren met collega's Training effectieve communicatie volgen en oefenen met feedback vragen Verbeterde communicatievaardigheden 1. Zoeken naar geschikte training. 2. Inschrijven voor de training. 3. Tijd vrijmaken voor oefenen. 4. Feedback vragen aan collega's.

Voorbeeld van een smart doel

Hieronder vind je een voorbeeld van een SMART-doelstelling voor een POP:

 • S: Specifiek - Ik wil mijn Excel-vaardigheden verbeteren.
 • M: Meetbaar - Ik wil mijn Excel-vaardighe den verbeteren van een basisniveau naar een gevorderd niveau.
 • A: Acceptabel - Deze doelstelling is belangrijk voor mijn werk en zal mij helpen om efficiënter te werken.
 • R: Realistisch - Ik heb voldoende tijd en middelen om mijn Excel-vaardigheden te verbeteren.
 • T: Tijdsgebonden - Ik wil mijn Excel-vaardigheden verbeteren binnen zes maanden door middel van het volgen van een online cursus en het regelmatig oefenen met Excel.

Hoe ga je verder met je POP?

Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan is een belangrijke stap in het bereiken van je doelen. Maar wat doe je daarna? Het is belangrijk om het plan niet te laten verstoffen en daadwerkelijk stappen te zetten om je doelen te bereiken. Hieronder volgen enkele tips voor het vervolgtraject na het opstellen van je ontwikkelingsplan en het voeren van het functioneringsgesprek.

 • Maak een concreet actieplan: een ontwikkelingsplan is pas waardevol als je het omzet in concrete acties. Maak daarom een actieplan waarin je per doel beschrijft welke stappen je gaat zetten om het doel te bereiken. Zet deze stappen ook in je agenda, zodat je er tijd voor maakt.
 • Monitor je voortgang: houd je voortgang bij en evalueer regelmatig hoe ver je bent met het behalen van je doelen. Als je ziet dat je niet op schema ligt, pas dan je plan aan en maak nieuwe afspraken met jezelf.
 • Geef jezelf feedback: het is belangrijk om jezelf regelmatig feedback te geven over je ontwikkeling. Dit kun je bijvoorbeeld doen door na elke stap te evalueren wat je hebt geleerd en wat je de volgende keer anders zou doen.
 • Vraag feedback aan anderen: het kan ook heel waardevol zijn om feedback te vragen aan anderen. Vraag bijvoorbeeld aan je leidinggevende of een collega om feedback op je ontwikkeling. Dit kan je nieuwe inzichten geven en je helpen om je doelen nog beter te bereiken.
 • Blijf leren: een persoonlijk ontwikkelingsplan is nooit af. Blijf jezelf daarom ontwikkelen door bijvoorbeeld trainingen te volgen, nieuwe uitdagingen aan te gaan of door te praten met mensen die je inspireren.
 • Stel je doelen bij: het kan gebeuren dat je tijdens het proces merkt dat je doelen niet meer realistisch zijn of dat je prioriteiten veranderd zijn. Stel je doelen dan bij en pas je ontwikkelingsplan aan.