Minimumloon stijgt per 1 juli 2024

  • Home
  • Blogs
  • Minimumloon stijgt per 1 juli 2024

Minimumloon stijgt per 1 juli 2024

Vanaf 1 januari 2024 geldt een nieuwe wet voor het wettelijk minimumuurloon in Nederland. Deze wet vervangt de wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week-, en maandlonen met één uniform minimumuurloon, waar alle werknemers in Nederland recht op hebben. Hierdoor wordt het maandloon van een minimumloonverdiener bepaald door het daadwerkelijke aantal gewerkte uren.

Voorheen verdienden minimumloonverdieners die 40 uur werkten minder per uur dan degenen die 36 uur werkten. Deze ongelijkheid is nu opgeheven.

Wat is per 1 juli 2024 het minimumloon per maand?

Vanaf 1 juli 2024 geldt voor personen van 21 jaar en ouder het volgende voltijd minimumloon per maand:

36-urige werkweek: € 2.150,50 per maand 38-urige werkweek: € 2.269,97 per maand 40-urige werkweek: € 2.389,44 per maand

Minimumjeugdlonen per 1 juli 2024

Het Besluit minimumjeugdloon bepaalt de minimumjeugdlonen voor alle werknemers jonger dan 21 jaar. Het minimumjeugdloon is gekoppeld aan het wettelijk minimumuurloon.

Leeftijd Staffeling Per uur
21 jaar en ouder 100% €13,68
20 jaar 80,0% €10,94
19 jaar 60,0% €8,21
18 jaar 50,0% €6,84
17 jaar 39,5% €5,40
16 jaar 34,5% €4,72
15 jaar 30,0% €4,10