Ontslagbrief: alles wat je moet weten

Ontslagbrief: alles wat je moet weten

Een ontslagbrief is een formele brief die je verstuurt naar je werkgever als je besluit om te ontslag te nemen. Het is een belangrijk document omdat het de redenen voor het ontslag en de verdere stappen beschrijft die nodig zijn om het proces af te ronden. Het is ook een bewijs voor toekomstige werkgevers en werknemersrechten.

Op deze pagina lees je alles over het opstellen van een ontslagbrief, zodat je zelf een professionele en formele brief kunt schrijven. Onderaan de pagina vind je antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het nemen van ontslag.

Waarom is een ontslagbrief belangrijk?

Een ontslagbrief is belangrijk omdat het een formeel bewijs is van het ontslag en de redenen daarvoor. Het beschrijft ook vaak de verdere stappen die nodig zijn om het proces af te ronden. Het is belangrijk om de ontslagbrief zorgvuldig en professioneel op te stellen, omdat dit invloed kan hebben op toekomstige werkgelegenheid en werknemersrechten.

Waar moet je rekening mee houden bij het schrijven van een ontslagbrief?

Er zijn enkele belangrijke aspecten die je moet overwegen bij het opstellen van een ontslagbrief:

 • De juiste toon gebruiken
 • De inhoud van een ontslagbrief
 • Zorgen voor een duidelijke structuur

1. Gebruik een professionele toon

Het is belangrijk om een formele toon te gebruiken bij het schrijven van een ontslagbrief. Dit betekent dat je zakelijk en beleefd moet zijn, zonder emotionele uitbarstingen. De brief kan zowel formeel als informeel zijn, als je het maar netjes houdt en jezelf goed formuleert.

2. De inhoud van een ontslagbrief

Zorg ervoor dat de ontslagbrief de volgende informatie bevat:

 • Naam en adres van de werkgever
 • Jouw naam en adres
 • Datum waarop je de brief verstuurt en de datum van opzegging
 • Vermelding dat je je contract wil beëindigen
 • Vraag om bewijs van ontvangst
 • Optioneel: redenen voor het ontslag
 • Optioneel: verdere stappen na het ontslag
 • Afsluiting met naam en handtekening

3. Zorg voor een duidelijke structuur

Zorg ervoor dat de ontslagbrief een duidelijke structuur heeft, met inbegrip van inleiding, hoofdstukken en conclusie. Het is belangrijk om een logische volgorde te volgen en ervoor te zorgen dat de brief gemakkelijk te begrijpen is.

De eerste alinea van je ontslagbrief moet duidelijk maken dat je ontslag neemt. Geef de datum waarop je je laatste dag werkt aan en benadruk je dankbaarheid voor de kansen die je werkgever je heeft geboden. Vermeld de reden voor je ontslag, maar houd het beknopt en professioneel.

In de volgende alinea's van je ontslagbrief, geef je de details van de beëindiging van je arbeidsovereenkomst. Vermeld de datum waarop je je laatste dag werkt en eventuele vakantiedagen die je nog hebt opgebouwd. Zorg ervoor dat je vermeldt dat je bereid bent om te helpen met de overdracht van je taken en verantwoordelijkheden aan een opvolger.

Tips voor het schrijven van een ontslagbrief:

 • Houd het beknopt en professioneel. Een ontslagbrief moet kort en bondig zijn en alleen de belangrijkste informatie bevatten.
 • Geef duidelijke en specifieke details over de beëindiging van je arbeidsovereenkomst.
 • Wees respectvol en dankbaar. Bedank je werkgever en collega's voor de ervaringen en kansen die je hebt gehad tijdens je dienstverband.
 • Vermijd negatieve opmerkingen over je werkgever of collega's. Houd het professioneel en positief.
 • Zorg ervoor dat je ontslagbrief ondertekend is en dat je een kopie bewaart voor je eigen administratie

Hoe schrijf je een korte ontslagbrief?

Een korte ontslagbrief is een beknopte en directe manier om je ontslag aan te kondigen. Hier zijn enkele tips om je te helpen bij het schrijven van een korte ontslagbrief:

 • Houd het kort en bondig: een korte ontslagbrief moet niet langer zijn dan één pagina.
 • Vermeld de reden van vertrek niet: het is niet nodig om de reden van je vertrek te vermelden in een korte ontslagbrief.
 • Bedank je werkgever: sluit je brief af door je werkgever te bedanken voor de kansen die ze je hebben geboden.

Ontslagbrief vakantie opnemen: hoe doe je dat?

Als je vakantiedagen hebt opgebouwd en je wilt deze opnemen bij je ontslag, is het belangrijk om dit in je ontslagbrief te vermelden. Hier zijn twee tips om je te helpen bij het schrijven van een ontslagbrief voor het opnemen van vakantiedagen:

 • Vermeld het aantal vakantiedagen: vermeld in je brief het aantal vakantiedagen dat je wilt opnemen en hoeveel dagen je nog over hebt.
 • Geef voldoende kennisgeving: geef je werkgever voldoende kennisgeving over wanneer je wilt vertrekken en wanneer je de vakantiedagen wilt opnemen.

Voorbeeld van een ontslagbrief

Hieronder vind je een voorbeeld van een ontslag brief:

Naam
Adres
Plaats
Datum

Naam werkgever
Adres werkgever
Plaats werkgever

Betreft: Formele ontslagaanvraag

Geachte [naam werkgever],

Met pijn in mijn hart moet ik u mededelen dat ik mijn functie als [functietitel] bij [bedrijfsnaam] per [datum] zal beëindigen.

Ik ben dankbaar voor de kans die u mij heeft gegeven om deel uit te maken van [bedrijfsnaam] en ik heb veel geleerd en waardevolle ervaringen opgedaan tijdens mijn tijd hier.

Echter, ik heb besloten om een andere richting in mijn carrière te volgen en ik geloof dat het tijd is om deze stap te nemen.

Ik wil u graag bedanken voor de steun en het begrip die u heeft getoond tijdens mijn tijd bij [bedrijfsnaam]. Ik ben er zeker van dat onze paden elkaar opnieuw zullen kruisen in de toekomst.

Als u nog verdere informatie of documenten nodig heeft, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik zal graag samenwerken om een soepele overgang te garanderen.

Met vriendelijke groet,

[Je naam]

Moet ik een reden geven voor mijn ontslag in mijn ontslagbrief?

Het is niet verplicht, maar we raden het wel aan om een korte en professionele reden te geven voor je ontslag in je ontslagbrief.

Moet ik mijn ontslag mondeling aankondigen voordat ik een ontslagbrief schrijf?

Het is een goed idee om je ontslag mondeling aan te kondigen voordat je een ontslagbrief schrijft. Dit geeft je werkgever de kans om te reageren en kan eventuele onduidelijkheden over je ontslag verduidelijken.

Hoe lang moet een ontslagbrief zijn?

Een ontslagbrief moet kort en bondig zijn en mag niet langer zijn dan één pagina.

Waar moet je op letten bij het versturen van de ontslagbrief?

Niet alleen de brief schrijven, maar ook het versturen vereist extra aandacht:

 • Ga je de ontslagbrief e-mailen of versturen per aangetekende post? Eigenlijk maakt het niet uit, maar vraag wel altijd om bewijs van ontvangst. Zo weet je zeker dat de brief goed is aangekomen. Als je het via de post verstuurt raden we je wel aan dit altijd aangetekend te doen.
 • Je hebt recht op een getuigschrift. Hierin staan sowieso je werkzaamheden, arbeidsduur en de looptijd van je dienstverband. Je kan ook vragen om een uitleg van je functioneren binnen het bedrijf. Wil je dit niet? Dan vraag je er niet om, dit onderdeel mag alleen met jou goedkeuring. Als je een getuigschrift wil kan je hier dus om vragen in je brief: de werkgever is dan verplicht deze op te stellen.

Hoe ga je verder na het versturen van de ontslagbrief?

Nadat je de ontslagbrief hebt verstuurd, is het belangrijk om de volgende stappen te ondernemen:

 1. Bewaar een kopie van de verzonden brief voor je eigen administratie.
 2. Overleg met je werkgever over de verdere stappen en afhandeling van je ontslag.
 3. Maak eventueel een afspraak met je bedrijfsarts om de impact van het ontslag op je gezondheid te bespreken.

Het is ook belangrijk om te weten of er bij het ontslag een vergoeding in het vooruitzicht is. Je kunt je werkgever vragen om je te informeren over de regelingen die er zijn voor werknemers die ontslagen worden. Als je ontslagen bent, heb je recht op een werkloosheidsuitkering en je kunt je beroep doen op de WW-uitkering.

Soms kan het voorkomen dat je werkgever geen gehoor geeft aan je verzoek om informatie. In dat geval kun je een beroep doen op het UWV. Het UWV is de uitvoeringsinstantie van de overheid die zich bezighoudt met het uitbetalen van werkloosheidsuitkeringen.

Zorg voor een duidelijke ontslagbrief

Een ontslagbrief is een belangrijk document voor zowel werkgever als werknemer. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn op een ontslag en om te weten wat je rechten en plichten zijn. Zorg ervoor dat je weet hoe je een ontslagbrief moet opstellen en hoe je je kunt voorbereiden op een ontslaggesprek. Maak een afspraak met je bedrijfsarts en vraag om informatie over de regelingen die er zijn voor werknemers die ontslagen worden.

Veelgestelde vragen over ontslag nemen

Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen over ontslag nemen.

Wanneer mag je ontslag nemen?

Je mag op elk moment ontslag nemen, maar houd er rekening mee dat je wel gebonden bent aan een opzegtermijn. Deze opzegtermijn staat meestal vermeld in je arbeidsovereenkomst of in de CAO. Houd er rekening mee dat de opzegtermijn ook anders kan zijn als je nog in je proeftijd zit.

Hoe geef je schriftelijk jouw ontslag door?

Als je ontslag wilt nemen, dan is het belangrijk om dit schriftelijk door te geven aan je werkgever. Dit kan per brief of per e-mail. Zorg ervoor dat je duidelijk vermeldt dat je jouw arbeidsovereenkomst opzegt en op welke datum jouw opzegtermijn ingaat. Vraag ook om een bevestiging van ontvangst. Zo heb je altijd bewijs dat je jouw ontslag hebt doorgegeven.

Wat zijn jouw rechten en plichten bij ontslag?

Als je zelf ontslag neemt, heb je in principe geen recht op een WW-uitkering. Tenzij er sprake is van een dringende reden, zoals bijvoorbeeld onacceptabel gedrag van je werkgever. In dat geval kun je het ontslag aanvechten en alsnog aanspraak maken op een WW-uitkering.

Hoe zit het met openstaande vakantiedagen?

Als je nog vakantiedagen hebt staan, dan worden deze uitbetaald bij jouw laatste salaris. Het is ook mogelijk om deze dagen op te nemen in overleg met je werkgever.

Kun je een concurrentiebeding omzeilen bij ontslag?

Als er in jouw arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding staat, dan mag je na jouw ontslag niet zomaar bij een concurrent gaan werken. Het is wel mogelijk om hierover afspraken te maken met je werkgever, bijvoorbeeld door het beding te laten vervallen of te verkorten.