Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden?

Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden?

Als je op zoek bent naar een nieuwe baan, dan kijk je waarschijnlijk in eerste instantie naar het salaris en de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals het aantal vakantiedagen en het pensioenplan. Echter, vergeet niet dat secundaire arbeidsvoorwaarden ook belangrijk zijn voor het kiezen van een baan en het behouden van werknemers.

Op deze pagina lees je alles over secundaire voorwaarden. Zo lees je wat het zijn, waarom het belangrijk is en krijg je voorbeelden van de meest voorkomende voorwaarden.

Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden?

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn alle arbeidsvoorwaarden die niet wettelijke verplicht zijn. Het gaat hierbij om extra voordelen die werkgevers aanbieden om werknemers te motiveren, belonen of behouden. Het doel van secundaire arbeidsvoorwaarden is om werknemers te helpen een betere werkprivébalans te creëren, zich te ontwikkelen en zich gewaardeerd te voelen.

Waarom zijn secundaire voorwaarden belangrijk?

Secundaire voorwaarden zijn belangrijk om verschillende redenen. Ten eerste helpen ze werkgevers bij het aantrekken en behouden van talent. Werknemers zijn vaak op zoek naar meer dan alleen een hoog salaris, en secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen een belangrijke rol spelen bij het maken van een keuze voor een baan. Daarnaast kunnen secundaire arbeidsvoorwaarden ook helpen bij het verhogen van de productiviteit en betrokkenheid van werknemers. Werknemers die zich gewaardeerd voelen en een betere werkprivébalans hebben, zijn vaak gemotiveerder en productiever op het werk.

Voorbeelden van secundaire arbeidsvoorwaarden

Er zijn veel soorten secundaire arbeidsvoorwaarden, het is daarom goed om je in te lezen in wat er mogelijk is. Niet elke werkgever biedt dezelfde secundaire voorwaarden aan, maar door de kennis van de mogelijkheden heb je meer speelruimte tijdens een onderhandeling. Voorbeelden van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn:

 • Reiskostenvergoeding
 • Pensioen
 • Opleidings- en trainingsmogelijkheden
 • Flexibele werktijden
 • Emolumenten
 • Dertiende maand
 • Auto van de zaak
 • Thuiswerken

Reiskostenvergoeding

Een reiskostenvergoeding is een secundaire arbeidsvoorwaarde waarbij werkgevers de reiskosten van hun werknemers vergoeden. Dit kan een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde zijn voor werknemers die ver weg wonen van hun werkplek. De hoogte van de reiskostenvergoeding verschilt per werkgever en kan worden bepaald op basis van de afstand tussen de woning van de werknemer en de werkplek. Het kan ook worden bepaald op basis van het openbaar vervoer of op basis van de kosten van het gebruik van een eigen auto.

Pensioen

Pensioen is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde die werkgevers kunnen bieden aan hun werknemers. Het is een vorm van inkomenszekerheid voor werknemers na hun pensionering. Werknemers bouwen pensioen op door tijdens hun werkzame leven premie te betalen aan een pensioenfonds. Het pensioenfonds belegt deze premies om zo het vermogen te laten groeien. Na de pensionering van de werknemer keert het pensioenfonds een uitkering uit aan de gepensioneerde werknemer.

De hoogte van het pensioen kan worden bepaald op basis van het salaris en het aantal dienstjaren van de werknemer. Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers de mogelijkheid te bieden om pensioen op te bouwen, maar de hoogte van de premie en de inhoud van de pensioenregeling kan verschillen per werkgever.

Het is belangrijk om als werknemer goed te kijken naar de pensioenregeling van een werkgever. Niet alle pensioenregelingen bieden dezelfde mate van zekerheid of dezelfde hoogte van pensioenuitkeringen. Daarom is het belangrijk om de pensioenregeling van een werkgever goed te vergelijken met andere pensioenregelingen en eventueel aanvullende pensioenvoorzieningen te overwegen.

Opleidings- en trainingsmogelijkheden

Veel bedrijven bieden opleidings- en trainingsmogelijkheden aan hun werknemers aan, als onderdeel van hun secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit kan variëren van formele cursussen en certificeringsprogramma's tot informele trainingssessies en mentorprogramma's. Deze mogelijkheden stellen werknemers in staat om hun vaardigheden en kennis te ontwikkelen, wat niet alleen voordelen oplevert voor hun persoonlijke groei en carrièremogelijkheden, maar ook voor de organisatie als geheel.

Flexibele werktijden

Een ander voorbeeld van een secundaire arbeidsvoorwaarde is flexibele werktijden. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat hun werknemers een goede balans tussen werk en privé nodig hebben om productief te zijn en hun werk goed te kunnen doen. Daarom bieden ze hun werknemers de mogelijkheid om hun werktijden flexibel in te delen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat werknemers later beginnen en later stoppen, of dat ze een dag per week thuis werken.

Emolumenten

Emolumenten zijn extra's die werknemers kunnen ontvangen bovenop hun salaris. Dit kan bijvoorbeeld een bonus zijn voor het behalen van bepaalde doelen, een winstdeling, of een vergoeding voor overwerk. Emolumenten kunnen werknemers motiveren om hard te werken en goede resultaten te behalen, en ze kunnen ook helpen om werknemers aan te trekken en te behouden.

Dertiende maand

Een dertiende maand is een extra maandsalaris dat werknemers vaak ontvangen als secundaire arbeidsvoorwaarde. Deze extra betaling wordt meestal aan het einde van het jaar uitbetaald en wordt beschouwd als een vorm van bonus. Niet alle bedrijven bieden een dertiende maand aan, maar het kan een mooie bonus zijn voor werknemers die hard hebben gewerkt en een extra stimulans vormen om goed werk te blijven leveren.

Auto van de zaak

Een auto van de zaak is een secundaire arbeidsvoorwaarde waarbij werknemers een auto krijgen om te gebruiken voor zakenreizen of persoonlijke doeleinden. In sommige gevallen kan de auto ook voor privédoeleinden worden gebruikt. Werkgevers bieden deze secundaire arbeidsvoorwaarde vaak aan als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket om het voor werknemers aantrekkelijker te maken om voor het bedrijf te werken. Het kan ook handig zijn voor werknemers die veel onderweg zijn voor hun werk.

Thuiswerken

Thuiswerken is een secundaire arbeidsvoorwaarde die de afgelopen jaren steeds populairder is geworden onder werknemers. Thuiswerken houdt in dat werknemers de mogelijkheid hebben om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken in plaats van op kantoor. Dit kan verschillende voordelen bieden, zoals het besparen van reistijd en -kosten, het verhogen van de productiviteit en het verbeteren van de balans tussen werk en privéleven.

Niet alle werkgevers bieden thuiswerken als secundaire arbeidsvoorwaarde, en de mogelijkheid tot thuiswerken kan per werkgever verschillen. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld bepaalde eisen stellen aan de thuiswerkplek van de werknemer, zoals een goede internetverbinding en een ergonomische werkplek.

Als werknemer is het belangrijk om goed na te gaan of thuiswerken als secundaire arbeidsvoorwaarde wordt aangeboden bij een potentiële werkgever. Daarnaast is het belangrijk om de afspraken over thuiswerken goed vast te leggen, bijvoorbeeld in een thuiswerkovereenkomst. Hierin kunnen afspraken gemaakt worden over de benodigde apparatuur, de verantwoordelijkheden van de werkgever en werknemer en eventuele vergoedingen voor kosten die gemaakt worden bij het thuiswerken.

Primaire arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de belangrijkste en meest basaalste voorwaarden die werkgevers bieden aan hun werknemers. Dit zijn afspraken over loon, werktijden, vakantiedagen en verlofregelingen. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn wettelijk verplicht gesteld en vastgelegd in arbeidswetgeving en cao's.

Hieronder staan enkele voorbeelden van primaire arbeidsvoorwaarden:

 • Loon: het salaris dat een werknemer ontvangt voor het werk dat hij of zij verricht.
 • Arbeidstijden: het aantal uren dat een werknemer per dag, week of maand werkt.
 • Vakantiedagen: het aantal dagen dat een werknemer per jaar vrij heeft van werk.
 • Verlofregelingen: dit omvat regelingen zoals ziekteverlof, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en bijzonder verlof.

Het is belangrijk dat werkgevers zich aan de wettelijk vastgestelde primaire arbeidsvoorwaarden houden. Werknemers hebben namelijk recht op deze voorwaarden en kunnen dit afdwingen bij hun werkgever.

Over het algemeen geldt dat hoe beter de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn, hoe meer tevreden en gemotiveerd werknemers zijn. Het bieden van goede arbeidsvoorwaarden kan dan ook bijdragen aan het behoud van werknemers en het aantrekken van nieuw talent.

Veelgestelde vragen over arbeidsvoorwaarden

Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen over secundaire arbeidsvoorwaarden en de antwoorden daarop.

Zijn secundaire arbeidsvoorwaarden verplicht?

Nee, secundaire arbeidsvoorwaarden zijn niet verplicht. Werkgevers zijn wel verplicht om bepaalde primaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden, zoals het minimumloon en vakantiedagen.

Welke secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gebruikelijk in Nederland?

Voorbeelden van veelvoorkomende secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland zijn pensioen, ziektekostenverzekering, reiskostenvergoeding, dertiende maand en opleidings- en trainingsmogelijkheden.

Kan ik onderhandelen over mijn secundaire arbeidsvoorwaarden?

Ja, het is zeker mogelijk om te onderhandelen over je secundaire arbeidsvoorwaarden. Het is belangrijk om goed te weten wat je wensen en behoeften zijn en om hierover in gesprek te gaan met je werkgever.

Lees ook onze blog over tips voor het vragen om loonsverhoging.

Wat gebeurt er met mijn secundaire arbeidsvoorwaarden als ik van baan verander?

Als je van baan verandert, veranderen ook je secundaire arbeidsvoorwaarden. Het is belangrijk om goed te kijken naar de secundaire arbeidsvoorwaarden die worden aangeboden bij je nieuwe baan en om deze te vergelijken met wat je gewend was bij je vorige werkgever.